top of page

ממעמקים יוצאת בשורה

 בתחתית אוקיינוס שם אין אנו רואים או שומעים,

חשוך שם ממש כמו....

שעוצמים עיניים.

 

נעצום לרגע ונרגיש את תחתית אוקיינוס הנפש שלנו,

ניתן לנשמה להוביל לשם בבטחה וברוגע,

בין סערות הלב ותהפוכות הבטן,

תשוקות חיינו אל מול בסיס חיים
בספירלת הגוף הראשונה.

 

וכשנגיע אל תחתית אוקיינוס הנפש
נתחבר מסערת הקודקוד הישר למלכות,

נפגוש את האין סוף.

 

ממרומי הנפש נקבל בשורה,

תרחיב ליבנו בתקווה חדשה,

באופק אירועים גדול ומכיל.


(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page