top of page

הביטי בעצמך, הכילי את כולך

הינך מול המראה,

מבט חודר לעומק עינייך,

מי שם בראי?

לא להסיט מבט!

לא תמיד זה קל לראות,

לא תמיד קל להכיל,

להשלים, לאהוב את מה שרואים.

 

לא להסיט מבט!

השלמה, הגשמה וחיים מלאי אושר מחכים לך-
שם בעומק הראי.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page