top of page

שלום פנימי

 ש ל ו ם !

מילה גדולה וכל כך נחשקת ואהובה.

 

איפה הוא מתחיל?

האם הוא מסתיים?

 

בליבך פנימה הקונפליקט שולט,

כמה צדדים מושכים לכיוונים שונים:

כעס, שקט, עצבנות,
רוגע, חוסר סבלנות, הכלה...

 

השלום הפנימי מביא הרמוניה נהדרת
של צלילי לב מאושר ושלם,

אור ומנגינתו נראים ונשמעים למרחוק.

 

נצנוצי קולותיו מתפזרים ברוח קלילה
ומתפזרים על פני הארץ כולה,

עולים השמיימה אל כוכבי תודעת עולם.

 

השלום כאן, בתוכך.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page