top of page

היה שלם וכן עם מהותך!

 כה צנוע לבך!

כעוצמת אהבתו ונתינתו,

עוצמת גדולתו וריכוז כוחו בעיקר.

 

ביודעו אדם חוסר בליבו,

צניעותו חסרה גם היא,

שכבות טפל מכסות על העיקר וריק הוא מבפנים.

 

היה שלם וכן עם מהותך!

או אז יבוא שקט, רוגע וצניעות
תקיף כחומה רכה ומזמינה,

מגנה ומקרינה טוהר בו זמנית.

 

מנגינת שיר מתנגנת ומתפזרת,

מהלב פועמת לכל גופך,

הינך המנגינה,

כה יפה ומרנינה.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page