top of page

מתוך מעמקי נשמתך המוארת -
אור וצל, טוהר ויופי

הינך פרח החיים,

במלוא הדר יופי ומורכבות,

מושלמות אלוהית בתוכך,

בכל מערכות גשמך,

מתוך מעמקי נשמתך המוארת - אור וצל, טוהר ויופי.

 

פרי עץ החיים אליו זקוקה נשמתך כדי לנשום לרווחה ואמונה לטוב.

יאכל אדם לשובע וחייו מלאים כרימון.

 

ובעת אורו ותהילתו ישאל ויחקור בנוף עץ חייו וגלגוליו,

יעודו וטובתו בכל הזמנים לעולם.

 

אז, עכשיו ומחר תדעי רק טוב.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page