top of page

האור הגדול שלך

גם כשלא רואים כוכבים 
הם שם.
כשאפור וחשוך, השמש חבוייה ומבויישת -
יגיע זמן זריחה ופריחה.

זכרי שהשמש בליבך במיוחד בעת שקיעה,
זכרי את כוכבך נוצץ
גם ביום סגריר, בו שכחת את ערכך, ועצב השתלט.
מתחת לכל שכבות החיים
יש אור גדול שמבקש לצאת
ללמוד, להתפתח, להגשים
לחיות!

(לנשים וגברים כאחד)

חצים-03.png
חצים-03.png
bottom of page