top of page

מבט אל הנשמה
 

נביט במראה ישר אל עין נשמתינו,
נשהה שם דקותיים
ונשאל אותנו:

"מי את?"
"מי אתה?"
נדלג מעל תשובות ארציות ותפקידים,
נעמיק אל המהות.
אט אט נראה את הקשיים,
נבין את השיעורים
ונתחבר לאור ממנו באנו

חצים-03.png
חצים-03.png
bottom of page