top of page

התבוננות פנימה באומץ

במעמקי הנפש,
מתחת לפני השטח
ילדה פנימית ניצבת בודדה,
ללא מענה.
כל שרוצה היא: 
לשוב לרטט ההוא,
לבית המבטחים 
המוכר והאהוב,
רוצה חיבור
רוצה חיבוק.

רוב הרטטים נפלאים הם,
אך יש כמה הרסניים
רוצים הם לנהל ולשלוט בחייך.

כמו גל עולה צובר תאוצה,
הולך וגדל 
וככל שמתקרב לקיצו
איזו דרמה! 
שצף קצף
נשבר ברעש גדול
ולבסוף שקט, לדקה בלבד,
גל חדש הולך וגדל לו,
משתחזר שוב שוב ושוב.

כוחך בבחירתך,
התבונני פנימה באומץ,
ללא שיפוטיות,
הסירי ביקורת מעצמך
התחברי אל הילדה הבודדה,
יחד יד ביד במסע פנימה
אל התקוה
אל האור

​(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

חצים-03.png
חצים-03.png
bottom of page