top of page

חוויות הנשמה,
אור וחושך בגוף וחומר

חשבתם שאתם בגן עדן תודעתי,
בית הדפוסים הישנים שניהל אתכם נפתח לרווחה,
אתם יכולים לצאת ולהיכנס אימת שתרצו,
בכל זמן שיש רווח רצוי.

אבל...

כמו ברגעים של הארות,
כך גם כשחושך וקר בנפש ובנשמה,
לפתע לא הכל בהיר כשהיה
ובית הדפוסים נסגר -
קירותיו עבים, אין דלת אין חלון.
תת המודע משחזר את הבית,
מסלולי נוירונים מוכרים וחרוטים

משחזרים מסלולים ידועים ומוכרים,

רטטים של האוטומט, רטטי דפוסים שמושכים אל השיעור שלך.

ברגעי התעלות ואחדות,
הארות נגלו,
הינך נשמה אשר התגלגלה מספר רב מאוד,

עייפה משהו ובאת לחוות שוב.. אולי.. אולי.. בפעם האחרונה.
חושבים אנו שזו ידיעה אך ייתכן וההפך הוא הנכון,
האם בשל אותה עובדה בדיוק תדרשי לחזור שוב

כדי להשלים חיים ללא ספק זה?

כך או אחרת סיבות רבות לנו כאן,

שיעורים נפלאים לתודעה ולחוויות בשר וגוף -
נשמה ונפש.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page