top of page

מה עושים ברגע של לחץ ואיבוד שליטה

תלאות היום מכל עבר,
תחושה לא נעימה משתלטת
וכל מה שלמדת נשכח ברגע!
תודעתך המפותחת חוזרת לבסיסה,
דפוסים ישנים חוזרים לשלטון התודעה.

זהו הרגע שלך להחליט,
שאיפה עמוקה מאוד - התרחקות מהלחץ,
עוד אחת – התנתקות סופית ממנו.
נדרשת החלטה של שבריר שנייה וזה קורה,
עוד שאיפה והינך בריחוף מעל ורואה הכל מלמעלה,
חיבור לאנרגיה שעוטפת אותך ולפני רגע הודחקה
והנה הכל נראה כבר אחרת.
פתרונות כבר נראים באופק,
השדה שלך נרגע.

בזרם נפלא וחיבור אין סופי
הסחפות למספר שניות או דקות, 
נטענת בחיבור קוסמי שיפתיע אפילו אותך לטובה,
מה שהיה ממש לפני כמה רגעים כבר השתנה –
הותמר לגמרי
ואיתו המציאות תסתנכרן באופן מושלם ומדויק לך.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page