top of page

אהבה

 לחם חיי נפש אנושית היא האהבה,

כל אדם מחפש ורוצה אהבה.

 

מינקות נבכה עבורה,

אהבה היא הישרדות.

לא נשכח לרגע את אהבתנו לנו,

היא אשר מעצימה החוצה ותמלא את שדה הילתנו במסרים עבור מושא אהבה,

אהבת אמת מכל הסוגים,

אהבת חינם רק לשם הקבלה והנתינה.

 

נכיל,

נקבל,

ניתן,

נפיץ,

אהבה.

 

בית, עוגן אוהב,

מקום בו ננשום ונעצום עין בנחת בשלווה ובסיפוק.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page