top of page

היכוני לקפיצה קוונטית –

זמן לחקירה וקפיצה

גופך מכונה משוכללת,

כל איבר יודע תפקידו ללא טעויות,

כל תא מתקיים בסנכרון ודיוק אלוהי,

אין טעויות!

 

מחשב מוח העל, המפענח הראשי של כל מה שבחוץ -

מחליט הוא ומסריט לך בכל רגע נתון מתוך הנתונים שיש לו,

לא פחות ולא יותר.

 

שדרוגים וחיפוש בזיכרונות אשר מאטים אותך

נדרשים מעת לעת.

שינוי דפוסי התנגדות שכבר מזמן לא שמת לב שהם שם

יוארו בזרקור ויושמו במקומם,

הרחק ממך!

 

זה יגיע ואיתו התנגדות והצפה,

זה יגיע ויקרה אם תהיה החלטה אמיצה.

 

לרגעים אלה של שחרור,

ניתן שם כדי להבין ולזכור -

התמרות.

סכר שעצר פרץ של הצלחות נעלם

והינך כמעוף ציפור ולחייך דרור,

קפיצה קוונטית אפשרית באפס זמן

זה כבר כאן קורה.

מי שקובע הוא הינך - הצופה.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page