top of page

התחברות לעל מודע ומצב
"התבטלות תודעתית"

 שואל ליבך מדוע ולמה נפרדו דרככם,

הכיצד זה ייתכן, הרי ישנה אהבה הדדית,

במקרים אחרים חברות אמיצה

ובכל זאת כל אחד בדרך נפרדת צועד.

 

עליך לסמוך ולהבין,

תודעתך במסע שלה וכל אשר קורה בדרך חלק מהמסע הוא,

המכשול הכי קטן כמו זה שמרסק ושובר את ליבך,

הצלחות קטנות כמו פריצות דרך גדולות,

עבורך ולמענך הם.

 

נדרשת גדלות נפש כדי להגיע ליכולת של "התבטלות",

לדעת שהכל חלקים מפאזל גדול ולסמוך לגמרי - לקבל.

 

הוכח שעולמנו מורכב ברובו המכריע מריק,

אחוז קטן ממה שקורה אנו רואים באמת ולכן...

אנו כעיוורים תודעתית.

סמכו על העין השלישית,

פתחו לבכם ומפתח ראשכם,

התחברו למה שהעיניים הפיזיות לא רואות,

בחרו לראות את העל מודע,

היו מודעים לחוסר המודעות

והתקדמו בקצב הנכון להארתכם.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page