top of page

הים קורא לך

ובשבריר שנייה הינך מבין את הפלא,
חיבור מוחלט לענק הים הטהור,
אנו טיפת מים, גרגיר מלח,
מלך יחיד בין מלכי מלכים,
שולטים על תודעת ים, שמיים ואדמה.

בזרמי חיים ומערבולות עולות ויורדות,
כאוס מופלא בין גלי תפילה,
ימים של ים שקט ותחתית בסערה.

חיים בסערה חיים בהמתנה,
חיות הים מלכי בריאה,
יחדיו יוצרים רשת חיים מעל להבנה.

העוצמה והשקט של הים
קוראים לך לבוא,
לספוג את מה שנשמתך תוכל לספוג,
כאן ועכשיו

​(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

חצים-03.png
חצים-03.png
bottom of page