top of page

מדיטציית המסר

תפילה

נדרשת לך התבוננות על,
אל מעבר לאמונות מגבילות,
מעבר לאמונות המושרשות בך,
מתוך אותו עולם מבוסס חומר.

עלי מעלה והקשיבי לתדר התפילה.
עלי עוד מעלה אל מעבר למילים, לשפה, למגזר.

יש באותו תדר ריפוי אשר נדרש לך ביומך, 
ריפוי אשר יגיע ויחלחל בתאים, 
כאשר ותתחברי אל המהות והעומק.
תפילה זו מגיעה מהאור 
ועל כן כאשר ותשתחררי
מאותם כבלים אנרגטים פיזיים ותודעתיים,
יבוא בך החיבור אל העל מודע, אל המעבר,
אל הריפוי שלך ומתוך כך הכוח להעביר ולהפיץ את אותו הריפוי.

​(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

חצים-03.png
חצים-03.png
bottom of page