top of page

השתוות צורתך בך דרך תודעתך

בשדה יפייפה, ירוק, מאיר,
פתוח לרווחה נמצאת גרוטאה חלודה,
כתם מטריד שממנו לא ניתן להתעלם.
עולמך מואר ובתוכו כתמי דרך אשר מעצבים אישיותך,
הם חלק ממך, חלק מהשתקפותך.

קול הים הנעים ילטף את אוזנייך
יחבק את נפשך.

לקראת הסערה:
דאגה, האחזות, הסחפות, חוסר בהירות.
בעין הסערה:
שחרור אחיזה הסחפות לשחרור, לעוף גבוה ולהתעלות.
נחמה זו תמצא כשהינך בעין הסערה
אך בחירתך להיות כצופה.

שינוי בזווית ראייתם,
הסתכלות אחרת על זכרון תודעתך בך -
יביאו להארה, להתחדשות,
לבריאתך מחדש.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page