top of page

שינוי סעיף בחוזה הנשמתי

מה היא תורתך אשר ממנה חיים לך?

מינקותך קיבלת מתנות,

בחלקם לא שמחת כלל,

שיעוריך הלכו והתקשו,

שיעוריך קלו - חשת הקלה.

 

תורתך מאביך,

תורתך מאימך,

תורתך בבסיסה מהחוזה עליו חתמת.

 

בנסיבות אסטראליות ובהתחברות קסומה,

לחזור אל הספרייה שם ספרך,

ניתן לוותר על סעיפי סרק אשר אינם משרתים יותר.

 

בחירת שיעור חדש כאן ועכשיו -

זה נדרש, זה אפשרי.

 

במידה וקיבלת מסר זה והינך מעוניינת לקבל הסבר על הפעולות שתוכלי לעשות צרי איתי קשר

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page