top of page

שיר ישן ואהוב: "ואלה תולדות" 9/3/96

מגירת השירים: ואלה תולדות 9/3/96


ספר מהותנו כיהודים,

ספר תולדות החיים.

"ואלה תולדות" כֹּל הנפלאות,

יום יום נשלם,

עולם של טבע מושלם.


אור וְחושך ביום הראשון,

רקיע וְמים - כבר לא שחור,

ניתן לְהָלֵךְ, שהגיע לשלישי,

פעמיים כִּי טוב עץ וְפרי.


מהלכים מתרוצצים חיים חדשים,

חיות וְיצורים, דגים בימים,

אַךְ ביום הרביעי עוד לפני כל זאת

ברא את שני המאורות,

לבנה עם צאצאה הכוכבים

וְשמש מחממת מבעד לעננים.


בְּצַו אלוהים נתן הוראה,

לאחר שכֹּל זאת נברא -

האדם עם מהות פשוטה וּמובנת,

בצלם אלוהיו נכתבת.


צא אדם וּכבוש את העולם,

פקודת אלוהים והאדם אינו חכם.

Kommentare


תודה, נרשמת בהצלחה

bottom of page