top of page

שילוב של טיפול מטאיסטי ושטיפה אנרגטית, פריידי מרגלית וד"ר נאדר בוטו

תודה לפריידי מרגלית, לאלימור הניג למרחב מודעות על הדרך הנפלאה, על הפרגון ועל האפשרות להגיע להגשמה מלאה🙂♥


צח יצחקי מרחב מודעות
מרחב מודעות

Comments


תודה, נרשמת בהצלחה

bottom of page