top of page

שיר מהמגירה: ציפור פצועה - מוקדש לדרור גיספן ז"ל 10/6/1997


ציפור פצועה - מוקדש לדרור גיספן ז"ל

שמעתי שהיא נפצעה,

האם זו שמועה ?

ראיתי אותה מדדה רגליה

ואין לה עזרה.

קראתי, שאין לה למה לצפות

ושאבדו התקוות, מחפשת תשובות.

כנפיה חבושות, פניה מכוסות,

ידעתי עליה לספר בלחישות,

שימעי סיפור ציפור אמיצה,

לימדי להינצל מהסופה

היו שתפסו חזק בגזע עץ,

התמודדו ולא להם הקץ,

היו שהתחמקו, נפגעו - והתגברו

ואת. . . שמעתי שאינך כזו. . .

רוצים לשמוע אותך מספרת על הטוב,

על תקוה ולא על החזר החוב,

כי אינך חייבת נשמתך לבורא,

החוב שולם בזמן מוקדם מזה.

נצפה לשמוע טובות

וסיפור זה נספר דורות אחרי דורות.

Comments


תודה, נרשמת בהצלחה

bottom of page