top of page

סיפור מהקליניקה: חיבור פנימה אל הנשמה בשטיפה אנרגטית רגשית


לפני שנתחיל בשטיפה אנרגטית בשיטת ד"ר נאדר בוטו נקיים שיחה, בשיחה המקדימה עם ס' הרגשתי את הכמיהה לאהבה ולחיבור עם עצמו, לאהוב את מי שהוא ולהסיר תבניות שיפוטיות וביקורתיות בעיקר כלפי עצמו.

הערך העצמי שלו נפגע מאוד בעקבות ילדות תובענית.

כבר כילד הוא נאלץ להלחם על מקומו בין 8 אחיו, אסטרטגיית ההשרדות שהוא "בחר" הייתה ריצוי, שלמות, ביקורת עצמית מאוד גבוה, זו יכולה להיות מתנה גדולה מאוד כשהביקורת מאוזנת ומשרתת אבל כשהיא מקטינה ומסרסת זהו דפוס ותבנית שנרצה לפרק.


אחד מהדברים המייחדים את הטיפול בשטיפה אנרגטית בשיטת ד"ר נאדר בוטו, זו העובדה שהטיפול עצמו לא קוגנטיבי, אנחנו נגשים ישירות לנשמה, אם תרצו לתת מודע.

למרות זאת נקיים שיחה ונקבע את מטרת הטיפול. נדייק את הבעיה כדי שבמהלך הטיפול נטמיע את דברים שעלו במהלך השיחה המקדימה.

בשטיפה נטפל בגוף בנפש ובנשמה בו זמנית.

המחשבה מנווטת עי התוכן שקיים בנשמה ולכן ככל שנעמיק אל הנשמה נוכל לשנות את התדר שלה ע"י חיבור עם המודע באמצעות דמיון מודרך.


נחזור ל- ס' בחור צעיר בן 24, התחבר והתמסר לגמרי לטיפול וכתוצאה מכך התחבר פנימה והתרגש מאוד, הוא מצא את האהבה שלו לעצמו, הוא חמל לילד שבתוכו. ס' חוזר לטיפולים בשטיפה אנרגטית בכל 3-4 חודשים כפי שמומלץ וכפי שאני בעצמי מקפיד לעשות. חשוב לציין שבמקרים רבים מומלץ לחזור בכל חודש לטיפול מאחר ובטיפול נשחרר לחץ וסטרס בנוסף לכל היתרונות הרבים והעבודה העמוקה ארוכת הטווח.


רוצים גם לחוות טיפול בשטיפה אנרגטית? לחץ/לחצי עלי

סיפורים מעוררי השראה מהקליניקה כאן

מעביר סדנאת התפתחות של מרחב מודעות לפרטים נוספים אודות מרחב הכ"ח לחצו עלי


Comments


תודה, נרשמת בהצלחה

bottom of page