top of page

ניהול וויסות רגשות - תדר חיבור

כשאנחנו מרגישים מועקה, וחוסר יכולת להכיל את הרגשות הקשים שמציפים אותנו, זה הזמן לעצור הכל והתנתק מהאוטומט ומהתגובתיות להרכיב אוזניות ולשמוע את המדיטציה הבאה:

מדיטציה לתדר חיבור וויסות רגשות תדר שירד אלי בשנת 2020 לאחר שכתבתי מסר השראה בנושא וויסות הרגשות.

הרכיבו אוזניות, מצאו מקום שקט ונוח והקשיבו:

כדי לעבור ניקוי נוסף ומשלים אני ממליץ לקבוע ולהגיע לטיפול בשטיפה אנרגטית רגשית טיפול שמאפשר שחרור מרגשות קשים, טראומות ומשברים מהעבר הרחוק יותר ורחוק פחות. הטיפול מאפשר חידוש הזרמת האנרגיה בגוףתגובות


תודה, נרשמת בהצלחה

bottom of page