top of page

מסר השראה מצח: נשימות ללב

מסר השראה🌈


הלב שלך!

הנשימות קצרות מדי,

איטיות...

נדרשת תשומת לב לנשימתך,

הלב משווע לאוויר,

הלב רוצה את אהבתך אלייך!

כגל הנשבר על שובר הגלים בעוצמה,

מוקדם, טרם הגיע לחוף,

כך ליבך נשבר על סף נשימתך.


בכל נשימה עמוקה- מתרחבת אהבתך בליבך,

עם כל צעקה משתחרר מטען החוסם עורקי ליבך!


או...הלב שלך כל כך רוצה לפעום אהבה,

יש להזינו בחמלה! בקבלה!

יתרחב כטירה נפלאה - כאחוזה! ותחושת בית תציף אותך,

אור ואהבה♾️Comments


תודה, נרשמת בהצלחה

bottom of page