top of page

מסר השראה מצח: אינסוף אפשרויות פתוחות


מסר השראה מצח: אינסוף אפשרויות פתוחות

מסר השראה🌈

אינסוף אפשרויות פתוחות


מביט מטה מרגיש את החיבור אל השורשים,

מרגיש את המשיכה אל פני האדמה, או שזו בעצם דחיפה מלמעלה מטה?

סברה שהעלו גדולים לפני...

מסתכל מהפנים לחוץ ומבין את מי ומה שאני -

רוח בתוך אווטאר נפלא,

כזה שמותאם לי בדיוק,

כחליפה לחתן ביום כלולות.


מרים ראשי כלפי הרקיעים ולא רואה...

עוצם עיניים ומביט דרך עין הרוח,

עכשיו רואה!


רואה דרך הרגש את מה שמעבר לזמנים ומקומות,

את מה שאפשר רק לדמיין ולא ממש לראות,

רואה את מה שהידיעה הפנימית משדרת,

מרגיש שזה נכון בכל תא בגופי,

מרגיש את האינסוף האלוהי

ומכאן הכל אפשרי♾️

Comments


תודה, נרשמת בהצלחה

bottom of page