top of page

מדיטציה פותחת תודעה: שחרור מכלוב הזהב

מתעתע מאוד הוא כלוב הזהב, כלא יפיפה שיש בו שפע ומניפולציה יוצאת מהכלל עד כדי כך שאנחנו לא רואים או שאם כבר רואים אין בנו הכוחות לזוז ולפתוח את השער - בדרך כלל השער אינו כלל אינו נעול, אבל מאיפה נמצא את הכוחות לפתוח אותו?


מסר השראה מספר 23 מדבר על כלובי הזהב בחיינו, הכלוב יכול להיות גלוי וכזה שאנחנו מכירים הו ויודעים שהוא קיים. הוא יכול להיות נסתר - כזה שעד היום לא שמנו לב ולא חשבנו שיכו ללהיות יותר טוב, לא שמנו לב שזעצם אנחנו מתפשרים כי זה נוח ולא רוצים ללקחת סיכונים, לא עכשיו - זה לא הזמן! החיים מכתיבים לנו התפשרויות, צרפו לכך את העובדה שיש בכולנו אמונות מגבילות שמקבעות אותנו ולעיתים תוקעות במקום, השילוב יגרום לכך שגם אם נראה לא נזוז, לא נפעל על מנת לצאת משם.


כלוב הזהב בדרך כלל יהיה נוח, מתגמל בצורה מסוימת ובעיקר יגרום לנו תחושה של "זה מספיק" גם אם אנחנו סובלים שם לא מעט.

כשאנחנו מדברים על כלובי זהב זה בעצם תופס לכל תחומי החיים: החל מהגשמה: כלומר מקום העבודה והעיסוק עצמו, יתכן למשל שאנחנו אוהבים את התחום אבל המקום עצמו לא טוב עבורנו ואנחנו סובלים - כי הרי אנחנו עושים את מה שאנחנו אוהבים אז מה פתאום שנזוז מהמקום... למרות שיתכן מאוד שנוכל לעשות זאת גם במקום שיהיה נעים וטוב יותר. כלוב זהב נוסף הוא זוגיות: ממנה קשה מאוד לצאת בגלל מספר רב של גורמים החל מתלות כלכלית ועד לעניין של הרגל ופחד מהלא נודע שנמצא מחוץ לזוגיות הזו.


מדיטציית המסר: "כלוב הזהב שלך" מזמינה את כולנו להביט רגע עלינו מבחוץ ולראות האם יש בחיינו כלוב של זהב? ואם יש, מה הם המחירים שאנחנו משלמים בעד השהייה שלנו שם? האם נרצה בכלל לצאת ממנו? ואם כן האם אנחנו יודעים איך לצאת... והשאלה הכי חשובה בסוף: האם נרצה ונחליט לצאת לחופשי כשאנחנו יודעים ומכירים את המחירים שנשלם בעבור החופש.


הרכיבו אוזניות, מצאו מקום שקט וצללו אל תוך נבכי נשמתכם במדיטציית חקירה פותחת תודעה. האזנה נעימה🎧


0522777250


זה הזמן שלך לצאת מכלובי הזהב בחייך!

קורס מרחב הכ"ח, קורס עומק להתפתחות אישית בקבוצה קטנה בקורס הזה אני יצאתי לאור והשתחררתי מכלוב הזהב שלי

הצטרפו אלי לתהליך משנה חיים


Comments


תודה, נרשמת בהצלחה

bottom of page