top of page

מגירת השירים: ירח תמים 6/12/95שיר ישן ממגירת השירים, מתקופת היותי חייל


את ראשי אני מרים

ורואה מראה מקסים,

כמו פנס המאיר את העצים,

כשהשמש שוקעת ונעלמת במים מלוחים.

כשאתה שם לא נמצא העולם קודר ממש,

השקט,הדממה הופכים לאימה,

העצים לשדים וחפצים פתאום מפחידים

ואת השמירה לקשה יותר הופכים.


מסביבך יש אלפי כוכבים,

שרק כמה מהם אנו רואים.

כשאתה מלא כולך באור,

ניתן בקלות לזכור,

שאם עליך מסתכלים,

ממש בפנים,ניתן לראות

הבעת פנים -


של י ר ח ת מ י ם .


סקיצה של השיר מולחן: לחן ושירה רפי וייטComments


תודה, נרשמת בהצלחה

bottom of page