top of page

מדיטציית המסר

כתר ראשך קורא לך להתחבר 

לך לך (לכי לך) מביתך, מליבך,
מתודעתך ומחיבורך לשערי שכינה.

והינך עומדת בנסיון מבחן שמיים,

אינך יודעת מזור, אינך סובלת ניתוק, אינך יכולה עוד!

תודעתך לליבך קוראת וחוברים לכתר ראשך
וחיבורך אל האינסוף זועק הנני!

 

נקודת אור יחידה בעולמך,

אהבה עצמית נדרשת להבנה,

יוצאת אל אור שמש חמה,

יוקדת ממך והלאה - הגשמה.

 

שטיח אהבה פרוס לפנייך,

עלי על כנפי רוח אהבתו שנפרש על פני כל אדמתך,

נשמי ריח בושם חייך, ריח נהדר בריחות.
(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page