top of page

מדיטציית המסר

אנרגיה טהורה

 גרגר חול מספר תולדות חייו מראשית בריאה,

השתנה ונדד עד מעבר לזמנים,

צבר חכמה, נסיון ונסיונות.

 

גרגר אנרגיה מתפשטת,

יוצאת מעצמה ומתמזגת,

גוף בשר ודם צורה לובשת,

לדרך חדשה יוצאת לתקן ולהשתנות.

 

תרגיל:

לעצום עיניים רק לרגע,

להתמסר לעובדה שאנו אנרגיה טהורה שלבשה צורה זמנית, להתחבר למקור להרגיש כמה אנו יפים עם ובלי גוף.

אמרו לעצמכם:

"אני אנרגיה טהורה ובאתי לכאן לעמוד בנסיון מסויים, אני חזקה/חזק אני אדירה/אדיר ואני מסוגלת/מסוגל לעשות הכל!

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page