top of page

ראי את הדרך שעברת

בשעה זו הינך בפתחה של דלת,

הדלת סגורה ועליך להחליט האם לפתוח ולעבור

או לבחור בדלת אחרת.

בחירתך התקבלה

וברגע זה חשת בנוכחות נוספת,

בבחירות של נפשות בדלתות.

באיזו דלת יבחרו,

האם שלך טובה לפחות כמו שלהן?

 

בשעה זו הינך על צמרת עץ,

גבוה פחות או יותר,

בעינך מספיק.

אך לפתע ישנה מודעות לנוכחות נוספת,

צמרות ובהן נשמות בגבהים שונים,

איך ניתן לטפס גבוה יותר?

הרי לפני רגע היה לך טוב במקום שלך!

 

בשעה זו הינך בהתכנסות פנימה אל תוך תודעתך,

הינך בחקירה פנימית עמוקה -

אפשר שזו מדיטציה עמוקה וגבוהה.

בחזרתך לגוף וחומר קיבלת את הידיעה הברורה

והאזהרה החמורה - מההשואה.

השוואה שלא לצורך השראה,

ההשוואה לצורך תחרות ולסיפוק רגעים של הבחוץ הורסת היא!

הימנעות מהשוואה זו נדרשת לך בכל עת ובמיוחד עכשיו!

 

מבט אחורה בזמן שלך,

השוואה אל עצמך ואל הדרך שעברת.

הדרך שלפניך בזמן הזה,

הדרך שלך בכל הזמנים הבאים.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page